Autolakovna

Stříkací box

V současné době máme lakovací a sušící kabinu SAIMA gamma o rozměrech 8 x 4,5 x 3,3 m
Lakovací kabina ma funkci stříkacího boxu i sušárny. Pracuje ve dvou režimech:
1. fáze nástřiku při teplotě cca 24 °C
2. fáze sušení při teplotě 80 °C

Ve stropu kabiny jsou umístěny filtry pro filtraci vstupního vzduchu. Odcházející vzduch prochází přes filtry v podlaze pod rošty, které slouží k zachycení tuhých znečišťujících látek. Ohřev vzduchu pro fázi sušení je nepřímý přes výměník tepla z nerez oceli. K ohřevu slouží LTO.

Aby bylo dosaženo perfektních výsledků lakování, je nutná optimálně fungující a naprosto čistá lakovací kabina. ?istotě a hygieně věnujeme velkou pozornost, veškeré prvky pravidelně kontrolujeme, udržujeme a měníme.

Naše práce